This is your caption's title

And this is the text that could accompany it. It is all optional so if you delete it in the Parabola Settings there will be no more caption with the black background. Just like in the next slide.

This is yet another caption title

There is again content for the slide and you can use links and other type of HTML tags to make this more interesting.

Popular

Tạ ơn Thiên Chúa

Tạ ơn Thiên Chúa

Tạ ơn Thiên Chúa đời đời Tạ ơn Cha cứu chúng con mỗi ngày Tay Ngài gom từng tội nhân Qua dòng Huyết Chúa sạch trong ơn lành Huyết Ngài rưới vào tối tăm Đổi thay bóng tối rọi ân sáng Lời
NỖ LỰC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM (EVANGELISM EXPLOSION)

NỖ LỰC TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM (EVANGELISM EXPLOSION)

You can also use links as well as most Chương trình Nỗ Lực Truyền Bá Phúc Âm là việc sử dụng hai câu hỏi chẩn đoán. Sau khi thăm hỏi về đời sống thế tục, bối cảnh tôn giáo của thân hữu, về Hội Thánh chúng ta và về lời chứng cá nhân hoặc của Hội Thánh, ta nêu ra hai câu hỏi chẩn đoán. HTML tags and even [shortcodes] inside the columns.
Just another column title

Just another column title

You can have up to four columns or choose to have no columns at all. It's all up to you and your needs.
VNsalvation

VNsalvation

You can have up to four columns or choose to have no columns at all. It's all up to you and your needs.
And underneath the columns you can have 2 more text boxes that also support HTML tags and [shortcodes]. You can also choose to have just one text area or none. Deleting all text inside the appropriate input in the Parabola Settings will remove this whole text area.
As you can see it's really all up to you. You are free to do whatever you like.
It's a multi-universe of options and you are only limited by your (and our) imagination! Have fun!
Câu hỏi thứ nhất: “Trong đời sống tâm linh hiện tại, bạn có chắc rằng nếu qua đời bạn sẽ vào Thiên Đàng chăng?” Nếu câu trả lời là không biết chắc, chứng đạo viên sẽ tiếp tục hỏi. Câu hỏi thứ hai: Giả định bạn qua đời và ứng hầu trước mặt Thượng Đế, rồi Ngài hỏi bạn: “Tại sao ta phải cho con vào Thiên Đàng?” Bạn sẽ thưa với Chúa làm sao?”.[1]links Để thích ứng với văn hóa Việt Nam khi sử dụng hai câu hỏi chẩn đoán, chúng ta nên hỏi như sau: Câu hỏi 1: “Một ngày nào đó, tất cả chúng ta phải từ giã cõi đời nầy, đôi khi ngày ấy đến sớm hơn chúng ta suy nghĩ. Tôi biết chắc rằng sau khi qua đời tôi sẽ được lên Thiên Đàng. Không rõ trong cuộc sống tâm linh hiện tại, ông, hoặc bà biết chắc rằng nếu qua đời ông/bà sẽ được lên Thiên Đàng không?”