• Nhac Thanh Ca

    audio

    Artist:
    Song:
    Album:

Tạ ơn Thiên Chúa

Tạ ơn Thiên Chúa đời đời

Tạ ơn Cha cứu chúng con mỗi ngày

Tay Ngài gom từng tội nhân

Qua dòng Huyết Chúa sạch trong ơn lành

Huyết Ngài rưới vào tối tăm

Đổi thay bóng tối rọi ân sáng Lời

Mỗi đời nhận biết cầu xin

Xin Cha tha thứ tái sanh trở về

Tạ ơn Chúa tạo muôn loài

Năng quyền mãi mãi sáng hoài phát sinh

Cứ sống theo lời Ngài răn

Nhận được lời hứa muôn phần ơn Cha

Mưa thuận gió hòa rải ban

Cánh đồng phước hạnh trải dài nhậm thâu

Con dân Thiên Chúa gặp nhau

Thực hành Thiên Ý thuận câu thái bình

Tình thương như hoa bừng sinh

Hoa thơm tự phát chân tình có Cha

Đối nhau chi thể trong thân

Một thân Thiên Chúa luân lưu chung dòng

Sống tạ ơn tấm lòng thành

Kính dâng Thiên Chúa tri ân mãi đầy

Tình Cha vũ trụ bao la

Tình Ngài rộng khắp thiên hà muôn nơi

Tạ ơn Chúa xuống cõi trần

Đau thương thập giá tuyên xưng đổi dời

Cứu rỗi nhân loại về trời

Giải thoát khổ nạn kiếp đời tạm dung .

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *